■ Ved salg av kunst skal det som hovedregel betales kunstavgift på 5 %*, i tillegg til salgsprisen.

■ Kunstavgiften legges til før eventuell beregning av mva. og inngår i mva.-grunnlaget.

■ Den som selger eller formidler salget er som hovedregel ansvarlig for innkreving, rapportering og innbetaling av kunstavgiften.

Kunstavgiften gjelder kun for verk som selges til over 2000 NOK.

Dette går avgiften til:

Midlene fra kunstavgiften tilfaller kunstnere og rettighetshavere gjennom kollektive og individuelle ordninger. De kollektive ordningene forvaltes av Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH), og består av stipend, andre tilskuddsordninger og kunstpriser. Den individuelle ordningen (følgerett) forvaltes av Billedkunst Opphavsrett i Norge (BONO) og består av vederlag som betales til kunstneren som har skapt verket som selges. Innkreving og fordeling av midlene går under fellesbetegnelsen Kunstavgiften og er hjemlet i kunstavgiftsloven og åndsverkloven